Retourneren en opzeggingsrechten

Mocht de opdracht gever afzien van de samenwerking met Webrockets v.o.f. heeft hij of zij het recht om het contract maandelijks op te zeggen. Alle werkzaamheden en bezit van het product worden stop gezegd en eventueel overgedragen aan de opdrachtgever.
Als de opdrachtgever een product heeft besteld waar kosten aan verbonden zijn en de opdrachtgever ziet hier van af, dan heeft hij of zij het recht om binnen 14 dagen het product te retourneren en kosteloos gesteld worden.